Derfor skal du

Vandingsposer er, ikke uden grund, blevet meget populære og udbredte. Det er det vandingssystem, der i forhold til vandmængden, der sparer mest arbejdstid, samtidigt med at de er det system der giver træerne det fornødne vand på den mest optimale og naturlige måde.

Undersøgelser viser, at træer vandet med vandingsposer har en bedre vækst, end træer vandet med almindelig overfladevanding.

Et kommunalt forsøg har vist at vanding med vandingsposer giver træerne en højere tilvækst på mellem 20-70 procent målt på en vækstsæson.

Vandingsposerne bør, alt efter vejret, bruges i perioden fra 1. maj til 1. oktober, i de 2 første væksttår efter plantning. Hvor tit de skal fyldes, afhænger at træets størrelse og de lokale vejrforhold.

Vandingsposen er en flad, delvis lukket pose, med lynlås i begge sider. Posen foldes rundt om træets stamme og lynlåsen lynes op. Når posen er fyldt 1/4 op, løftes lidt op i stropperne for at rette posen op, og den kan fyldes helt med op til 100 l vand.

Du kan godt give gødning gennem posen, men sørg for at bruge flydende gødning, eller for at gødningen er helt opløst inden den kommer i vandingsposen.

For at undgå at posens huller tilstoppes, bør posen renses efter behov.

Fordelene er klare:

1. Dokumenteret øget tilvækst
2. Dokumenteret mindre tidsforbrug til vanding.
3. Jordfugtigheden i rodzonen bliver højere.
5. Effektiv vanding – ingen vand- og tidsspilde.

Læs mere om Skov & Landskabs forsøg og erfaringer med brug af vandingsposer her.
Kilde i Videntjenesten for Park og Landskab, Skov og Landskab
Videntjenesten for Park og Landskab er en abonnementsordning, som løbende publicerer forskningsresultater og viden om grønne områder.